NASI PODOPIECZNI:


Szymon Szewczyk

K
arolina Zygmunt

A
rtur Zujko

F
ilip Kunda

K
laudia Klimek

P
awełek Makowski

K
rzysztof Karpiński

Filip Jabłoński

Kamil Obara

Z przykrością informujemy o śmierci jednej z naszych podopiecznych. W imieniu rodziców dziękujemy za okazaną jej pomoc.


Copyright Stowarzyszenie Charytatywne „Dobrosław” KRS – 0000505106