Prosimy o wsparcie naszych podopiecznych z dopiskiem dla danego dziecka

Dominik Tchórzewski

Kornelia Ligęcka

Szymon Szewczyk

Karolina Zygmunt

Artur Zujko

Filip Kunda

Klaudia Klimek

Pawełek Makowski

Krzysztof Karpiński

Filip Jabłoński

Kamil Obara

Wszystkich opiekunów ,których sytuacja życiowa
wymaga pomocy,z tytułu niepełnosprawności
ruchowej swojego dziecka,braku środków na leczenie
lub rehabilitacje,prosimy o kontakt . TEL. 814443171 , mail [email protected] lub listownie na adres; 20-306 Lublin,ul. Firlejowska 32