DOKUMENTY

KAŻDY NASZ WOLONTARIUSZ LUB KOLPORTER MUSI POSIADAĆ IDENTYFIKATOR I UPOWAŻNIENIE Z WAŻNĄ DATĄ ,OPATRZONE PIECZĘCIAMI STOWARZYSZENIA